Wartość słowa • Waga doświadczenia

O firmie

RES Consulting jest firmą doradczą, która oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie komunikowania we wszystkich obszarach związanych z relacjami z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Planuje i wdraża działania komunikacyjne dla różnych branż, w tym szczególnie dla sektorów regulowanych. Eksperci RES Consulting mają wieloletnią praktykę w zakresie public affairs oraz doświadczenie w kompleksowej obsłudze komunikacyjnej firm i innych podmiotów oraz tworzeniu kampanii public relations, w tym produktowych, edukacyjnych i budujących wizerunek firmy.

RES Consulting analizuje globalne trendy, zjawiska i wynikające z nich zmiany w polityce oraz gospodarce, doradza, jak poprzez działania komunikacyjne budować odporność organizacji i firm w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz jak wzmacniać pozycję na rynku czy ograniczać ryzyko utraty reputacji. Przygotowujemy kompleksowe strategie oraz zarządzamy procesami efektywnego, elastycznego i sprawnego komunikowania się firmy z kluczowymi dla biznesu interesariuszami, w tym z decydentami.

Obecna dynamika przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych tworzy nowe wyzwania dla przedsiębiorców i biznesu, dlatego RES Consulting, w odpowiedzi na oczekiwania rynku, oferuje kompleksowy i dostosowany do potrzeb zakres usług, realizowany przez zespół doświadczonych ekspertów.

RES Consulting jest prawnym następcą firmy TBT i Wspólnicy oraz członkiem Związku Firm Public Relations.


Usługi

Doradztwo strategiczne w komunikacji
Doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne
Doradztwo regulacyjne
Public Affairs
Government Relations
Advocacy/Digital Advocacy
Komunikacja Kryzysowa
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Reputacją
Analizy rynkowe i regulacyjne

Sektory

Klimat i energia

Ochrona zdrowia

Przemysł biotechnologiczny

SEKTOR FINANSOWY

Przemysł ciężki i wytwórczy

Sektor retail/consumer

ITC, IT, Telekomunikacja

Transport i logistyka

BUDOWNICTWO, INFRASTRUKTURA

Zespół


Katarzyna Terej

Managing Partner

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Wydziale Zarządzania UW oraz podyplomowo public relations w SGH/University of Minnesota. Tytuł Master of Business and Administration (MBA), ze specjalizacją International Marketing, otrzymała w WSHiFM/Erasmus University Rotterdam, University of Durham. Posiada certyfikat Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych, jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Od ponad 25 lat zajmuje się doradztwem i zarządzaniem projektami komunikacyjnymi, specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, public affairs i public relations, także dla branż regulowanych. Prowadziła projekty międzynarodowe i krajowe m.in. dla klientów z branż energetycznej, finansowej, ICT, nieruchomości i wielu innych. Przewodnicząca Rady Związku Firm Public Relations (ZFPR) oraz członkini International Public Relations Association (IPRA). Od wielu lat członkini międzynarodowego jury IPRA Golden Wing Award i Stevie Awards, jury Złotych Spinaczy ZFPR. Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Golfa.


Sylwia Wiśniowska

Partner

Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa farmaceutycznego dla biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego, Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia na kierunku public relations na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wykwalifikowanym ekspertem z niemal 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu strategii public affairs wspierających procesy legislacyjne i regulacyjne w sektorze ochrony zdrowia i przemyśle biotechnologicznym oraz zarządzaniu tymi strategiami. Tworzyła i realizowała strategie obejmujące komunikację produktową, kampanie społeczne, edukacyjne i wizerunkowe dla międzynarodowych i polskich firm. Współpracowała z przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami branżowymi, towarzystwami naukowymi oraz mediami. Sukcesywnie rozwija swoje kompetencje zawodowe promując public affairs jako istotną dyscyplinę nauki o komunikowaniu. Jest autorką pracy dyplomowej „Public Affairs jako strategiczna forma komunikowania oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym w ramach regulowanego rynku ochrony zdrowia w Polsce”.


Lidia Cieślak

PR & Corporate Communications Director

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydziału Zarządzania i kierunku PR na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Strategii Marki (SAR), dyplomowany coach i trener biznesu. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej i B2B oraz komunikacji marketingowej. Realizowała także kampanie edukacyjno-informacyjne oraz wspierała procesy M&A i CSR m.in. dla sektorów farmaceutycznego, FMCG, nieruchomości, energetycznego, chemicznego i finansowego. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora w czołowych agencjach PR oraz menedżera ds. PR & marketingu w EY. Przez kilka lat wykładała komunikację kryzysową na studiach podyplomowych we Francuskim Instytucie Zarządzania.


Adam Kowalczyk

Public Affairs Director

Absolwent Nauk Politycznych i Studiów Wschodnich, a także studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie tworzenia analiz na poziomie strategicznym, projektowania i ewaluacji rozwiązań w obszarze polityk publicznych oraz relacji biznes-administracja. Specjalizuje się w obszarze public affairs i government relations dla sektorów takich, jak cyfryzacja i nowoczesne technologie, bankowość, rynek ochrony zdrowia, energetyka i TSL. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej oraz w czołowych polskich think tankach, także uczestnicząc w międzynarodowych projektach analitycznych.


Aleksandra Mościcka

Consultant

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, studiowała zarządzanie oraz komunikację społeczną i PR. Posiada tytuł Master of Management (Social Communication and PR). Specjalizuje się w zarządzaniu marką, public relations, komunikacją marketingową oraz w realizacji projektów w mediach społecznościowych. Posiada doświadczenie w pracy dla sektorów: najnowszych technologii, logistyki i transportu, budownictwa i finansów. Współpracowała z organizacjami wspierającymi wydarzenia kulturalne, pełniąc funkcję specjalisty PR. Zajmuje się także projektowaniem graficznym i edycją wideo.

Kontakt


Katarzyna Terej

Managing Partner

+48 602 214 353
kasia.terej@resconsulting.pl